Vysazované střechy

Tyto zahrady, vysazované na střechách budov, přinášejí nejen estetickou krásu, ale také mnoho ekologických a funkčních výhod, transformují šedou betonovou džungli měst na zelené oázy plné života.

Mají významný pozitivní dopad na životní prostředí, rostliny na střechách přispívají k absorpci oxidu uhličitého a produkci kyslíku, což pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat kvalitu vzduchu ve městech. Rovněž pomáhají zadržovat srážky, což snižuje povrchový odtok vody a zlepšuje stabilitu místního vodního cyklu.

Fungují jako přirozená izolace, která pomáhá snižovat tepelnou ztrátu v zimě a tepelný příjem v létě. To přináší významné energetické úspory, protože budovy s takovými zahradami potřebují méně energie na vytápění a chlazení. Tím se snižují emise skleníkových plynů a náklady na energii.

Poskytují nové prostředí pro rostliny a živočichy ve městech, kde je prostor omezený. Mohou sloužit jako útočiště pro místní druhy ptáků, motýlů a včel, které přinášejí výhody v podobě opylování rostlin a udržování biologické rovnováhy.

Zelené a kvetoucí rostliny na střechách zlepšují vizuální vzhled budov a městského panoramatu. Můžeme těžit z těchto zahrad prostřednictvím relaxace, odpočinku a rekreace v přírodním prostředí uprostřed města. 

Výhodou vysazovaných střech je přirozený růst a vývoj jednotlivých rostlin, což přináší příjemný a harmonický vzhled. U této metody dosáhneme i větší druhové rozmanitosti než u předpěstovaných rohoží, kde je druhová skladba zatím omezená.

Nevýhodou může být větší pracnost při jejich zakládání. Než dojde k úplnému pokrytí střechy rostlinami, může docházet k odnosu jemných částic substrátu větrem.  

Poradíme Vám při rozhodování o založení střešní zahrady a posoudíme podmínky pro konkrétní projekt.

Potřebujete více informací?
Napište nám...