Ochrana osobních údajů a cookies

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Děkujeme, že jste navštívili náš web. Tento web provozujeme my, společnost Vertigia s.r.o. a Vertigia System s.r.o., se sídlem Víděnská 546/55, Brno a jsme zároveň SPRÁVCEM všech osobních údajů, které nám v rámci naší činnosti prezentované na těchto webových stránkách www.vertigia.cz poskytujete.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Vertigia s.r.o. a Vertigia system s.r.o  shromažďují a používají vaše osobní údaje, které získává, když navštěvujete náš web nebo které shromažďujeme jiným způsobem v souvislosti s registrací nebo poskytováním služeb. „Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které souvisí s identifikovanou nebo identifikovatelnou osobou.

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním společností Vertigia s.r.o. (Vertigia system s.r.o.) pro další účely.

1. Informace, které shromažďujeme:

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete náš web, registrujete se k používání našich služeb nebo nás kontaktujete. Tyto osobní údaje můžeme používat společně s dalšími informacemi, které získáme nebo vygenerujeme v průběhu vztahu s vámi. Shromažďujeme vaše kontaktní údaje, informace o tom, jak používáte naše služby atd.

2. Dále shromažďujeme vaše osobní údaje následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím online kontaktních formulářů.
  • E-mailová komunikace a soubory cookie.
  • Prostřednictvím vašeho využívání sociálních sítí nebo jiných veřejných zdrojů dat.

3. Soubory cookie a internetové technologie:

Internetové technologie, jako jsou soubory cookie a webové signály, využíváme k účelům jako je sledování aktivity na našich webových stránkách, pro účely lepšího porozumění dopadu našich reklamních kampaní a zda jste reagovali na naše propagační sdělení; v případě registrace k zlepšení fungování dané služby.

4. Důvěrnost a bezpečnost:

Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením a které chrání vaše osobní údaje. Obecně také omezujeme přístup k osobním údajům na naše zaměstnance, zástupce a jednatele, kteří je musí znát. Jelikož se jedná i o poskytování finančních prostředků buďte při používání internetu a mobilních aplikací vždy opatrní.

5. Zpřístupnění vašich údajů:

Pokud existuje odůvodnění pro zpřístupnění údajů pro některé z výše uvedených účelů, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje nebo k nim poskytnout přístup. Patří sem mimo jiné tyto údaje: vaše jméno, telefonní číslo, emailová adresa.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také globálně, a to na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností nebo k prosazování či obraně práv a zájmů organizace.

6. Volba a odhlášení:

Na základě vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, vám můžeme zasílat informační materiály o našich projektech. Mohou sem spadat informace zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně nás můžete kontaktovat na info@vertigia.cz.

7. Uchovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů.

8. Vaše práva:

Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma. Máte právo vyžádat si strukturovanou a strojově čitelnou kopii určitých údajů, které nám poskytnete. Máte právo požadovat, abychom vám přestali zasílat marketingovou komunikaci. Máte právo požadovat, abychom opravili vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o vás, omezili určité použití vašich údajů a můžete také vznést námitku proti některým způsobům jejich použití.

9. Kontaktní údaje pro řešení otázek Vašich práv a ochrany osobních údajů:

  • Email: info@vertigia.cz
  • Adresa: Vertigia s.r.o. (Vertigia system s.r.o.), Viděnská 546/55, Brno 639 00

Toto prohlášení je platné od 1. 12. 2018

Potřebujete více informací?
Napište nám...