Hospodaření s vodou

Voda je nedílnou součástí všech živých organismů a čím dál víc začíná být i v našich podmínkách vzácnější. Snažíme se proto o ni pečovat, hospodařit s dešťovou a pitnou vodu tak, aby neodtékala do kanalizace, ale po přečištění posloužila na zálivku, nebo byla využita jako užitková.

Systémy pro akumulaci, čištění a zpětné využití navrhneme podle konkrétního projektu a potřeb zákazníka. Nejen návrhy zelených fasád, střešních zahrad nebo interiérové zeleně, ale komplexní systém s péčí o vodu, její čištění, sbírání a druhotné použití.

Systém umožňuje využití šedých vod, povrchových vod a jejich návrat do okolní zeleně nebo zpět do budovy.

Potřebujete více informací?
Napište nám...