My a náš příběh

Zahradní architekt Radek Otevřel se po studiu na Mendelově univerzitě osamostatnil se záměrem realizovat vlastní návrhy krajinářské architektury a interiérové zeleně (www.otevrel.eu). Postupně se vlastním vývojem a inspirací v zahraničí stále více věnoval zeleni vertikální. Květinové obrazy a interiérové zelené stěny začaly převažovat nad zahradami venkovními.

V roce 2014 založil značku Vertigia s.r.o. , která měla vertikální zeleň už ve svém názvu – giardini verticale. Po setkání s architektem Zdeňkem Hirnšalem, který se věnoval především architektuře využívající konstrukce z lan, sítí a membrán (www.archtex.cz), dospěli společně k přesvědčení, že spolupráce na vertikální zeleni je přesně jejich společné téma.

„Více zeleně do městského prostředí“

Jako přesvědčení ekologicky smýšlející architekti viděli své motto „Více zeleně do městského prostředí“ jako budoucnost spolupráce. Sestavili komplexní systém, který řeší nejen zeleň, ale současně technologii pro zálivku – čištění vody, akumulační technologie, práce s dešťovou vodou v krajině.

Nová společnost Vertigia system s.r.o. od roku 2018 se specializuje na tato komplexní řešení, ve spolupráci se špičkovými dodavateli i kapacitami v oborech spojených se zelení a vodou. Nabízí spolupráci na architektonickém návrhu, ve všech fázích projektové dokumentace až po samotnou realizaci zeleně, podpůrného systému i technologické části, vztahující se k zeleni.

„Jsme přesvědčení, že jedině komplexní návrh má pro klienta přínos.“

Můžeme tak přispět nejen k vizuálnímu estetickému zlepšení našeho prostředí, ale i k šetrnému hospodaření s vodou a energiemi. Žijeme dnes v blahobytné společnosti, která ovšem disponuje omezenými zdroji. Je nutné starat se o životní prostředí tak, abychom ho předali našim dětem v lepším stavu, než je dnes. Naše cesta vertikální zeleně je malým příspěvkem do celé mozaiky udržitelného rozvoje.

My a náš příběh

Zahradní architekt Radek Otevřel se po studiu na Mendelově univerzitě osamostatnil se záměrem realizovat vlastní návrhy krajinářské architektury a interiérové zeleně (www.otevrel.eu). Postupně se vlastním vývojem a inspirací v zahraničí stále více věnoval zeleni vertikální. Květinové obrazy a interiérové zelené stěny začaly převažovat nad zahradami venkovními.

V roce 2014 založil značku Vertigia s.r.o. , která měla vertikální zeleň už ve svém názvu – giardini verticale. Po setkání s architektem Zdeňkem Hirnšalem, který se věnoval především architektuře využívající konstrukce z lan, sítí a membrán (www.archtex.cz), dospěli společně k přesvědčení, že spolupráce na vertikální zeleni je přesně jejich společné téma.

„Více zeleně do městského prostředí“

Jako přesvědčení ekologicky smýšlející architekti viděli své motto „Více zeleně do městského prostředí“ jako budoucnost spolupráce. Sestavili komplexní systém, který řeší nejen zeleň, ale současně technologii pro zálivku – čištění vody, akumulační technologie, práce s dešťovou vodou v krajině.

Nová společnost Vertigia system s.r.o. od roku 2018 se specializuje na tato komplexní řešení, ve spolupráci se špičkovými dodavateli i kapacitami v oborech spojených se zelení a vodou. Nabízí spolupráci na architektonickém návrhu, ve všech fázích projektové dokumentace až po samotnou realizaci zeleně, podpůrného systému i technologické části, vztahující se k zeleni.

„Jsme přesvědčení, že jedině komplexní návrh má pro klienta přínos.“

Můžeme tak přispět nejen k vizuálnímu estetickému zlepšení našeho prostředí, ale i k šetrnému hospodaření s vodou a energiemi. Žijeme dnes v blahobytné společnosti, která ovšem disponuje omezenými zdroji. Je nutné starat se o životní prostředí tak, abychom ho předali našim dětem v lepším stavu, než je dnes. Naše cesta vertikální zeleně je malým příspěvkem do celé mozaiky udržitelného rozvoje.